...
  • 13 Οκτωβρίου, 2023
  • admin
  • 0

Με ακλόνητη δέσμευση για digital & mobile applications, με 3D και Flutter τεχνολογίες , η Econtent Systems, στην πρώτη γραμμή αυτού του ψηφιακού ταξιδιού, εξασφαλίζει τη δυνατότητα να παραμένει ανταγωνιστική και να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της πληροφορικής και των ψηφιακών λύσεων, συνεχίζουμε να κατακτάμε νέα ψηφιακά μονοπάτια.

Πρόσφατα, αναπτύξαμε την εφαρμογή Aigina Geoculture, που αναδεικνύει την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, εστιάζοντας στις αρχαίες λιμενικές εγκαταστάσεις. Η εφαρμογή αυτή, επιτρέπει ψηφιακά, τόσο στους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της περιοχής, να κατανοήσουν πλήρως, τη σημερινή θέση, την ιστορία, αλλά και τη λειτουργία αυτών των αρχαίων επιτευγμάτων.

Με πρωτοποριακή τεχνολογία 3D & Flutter, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε Apple store και Google Play.

Κατεβάστε την Aigina Geoculture, διαθέσιμη σε Αγγλικά και Ελληνικά, για θα ανακαλύψετε την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, μέσω εντυπωσιακών 360° πανοραμικών εικόνων και βίντεο.

Έργο: “Γνωριμία με αρχαίες λιμενικές εγκαταστάσεις Αίγινας με τη χρήση σύγχρονων Ψηφιακών Μέσων»

Πρόσβαση στο περιεχόμενο της εφαρμογής, χωρίς σύνδεση στο internet.

Ακολουθούν τα νεότερα επιτεύγματά μας, μείνετε συντονισμένοι!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.