...
Η ομάδα της Econtent Systems ανέπτυξε την εφαρμογή Santorini Volcano η οποία αποτελεί έναν ψηφιακό ξεναγό που εμπλουτίζει την εμπειρία επισκεπτών στο Εθνικό Γεωλογικό Πάρκο Ηφαιστείου Νέας Καμένης. Με...
Το UrbanHype αποτελεί το αποτέλεσμα αφοσίωσης και δεσμευτικής δουλειάς από την ομάδα της Econtent Systems. Πρόκειται για μια κινητή εφαρμογή που αναδεικνύει τη νυχτερινή ζωή και την ψυχαγωγία, προσφέροντας...
Νέα ψηφιακή εφαρμογή ενημερώνει κατοίκους και τουρίστες της Σαντορίνης για την γεωλογική ιστορία του ηφαιστείου της. Το app ανέπτυξε η δημοτική επιχείρηση του Δήμου Θήρας ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. , σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας...
Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και οι συνεργάτες του επιμελήθηκαν τον σύγχρονο και επικαιροποιημένο ψηφιακό οδηγό της εφαρμογής https://b00669545110c5c419b086c88f51d63e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html Νέες ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία που συμβάλλουν σημαντικά...
Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι επισκέπτονται κάθε χρόνο το ηφαίστειο της Σαντορίνης, που βρίσκεται στο ηφαιστειογενές νησί της Νέας Καμένης και είναι προσβάσιμο από τα κύρια λιμάνια της Σαντορίνης. Η...
Νέες ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία συμβάλλουν σημαντικά στη σωστή ενημέρωση των κατοίκων και των τουριστών σχετικά με τη γεωλογική ιστορία του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Τις εφαρμογές ανέπτυξε η ΓΕΩΘΗΡΑ...
Νέες ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία που συμβάλλουν σημαντικά στη σωστή ενημέρωση των κατοίκων και των τουριστών σχετικά με τη γεωλογική ιστορία του ηφαιστείου της Σαντορίνης, ανέπτυξε η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., δημοτική...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.