...

Οι έμπειροι σχεδιαστές και προγραμματιστές της εταιρίας μας δημιουργούν ιστοσελίδες παγκόσμιας κλάσης χρησιμοποιώντας σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εταιρεία Σταύρος Κασσιδιάρης Α.Ε. της οποίας η ΕContent Systems ανέλαβε να υλοποιήσει την ιστοσελίδα της .

Η C&A ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Α.Ε. είναι μια κορυφαία εταιρεία στα Συστήματα Αυτοματισμού στη Ναυτιλία και τη Βιομηχανία από το 1978. Καλύπτει όλο το φάσμα των διαδικασιών και των πιστοποιήσεων που απαιτούνται για την κατασκευή Ηλεκτρονικών – Ηλεκτρικών και Πνευματικών Συστημάτων Αυτοματισμού και Ισχύος. Από την έρευνα και την ανάπτυξη μέχρι τον σχεδιασμό και την κατασκευή

Δείτε σχετικό link εδώ:

https://www.kassidiaris.gr/

Αρχική ιστοσελίδας της εταιρείας Σταύρος Κασσιδιάρης Α.Ε.
Κατηγορία: Προϊόντα, Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός της ιστοσελίδας της εταιρείας Σταύρος Κασσιδιάρης Α.Ε.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.