...

Η εταιρεία μας υλοποίησε την ιστοσελίδα της επιχείρησης Frehotec -Γαβαλάς Α. Νεόφυτος ΜΟΝ ΙΚΕ , η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του ναυτιλιακού εξοπλισμού για κλιματισμό, πυρόσβεση, αυτοματισμό, υδραυλικά συστήματα κ.α.

Μέσα από τη δημιουργία ενός custom design & ενός corporate site, προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η Frehotec. Η Frehotec -ΓΑΒΑΛΑΣ Α. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΟΝ Η ΙΚΕ έχει 20ετή εμπειρία στον βιομηχανικό και θαλάσσιο τεχνικό τομέα και έχει καταφέρει να γίνει μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες σε όλους τους παραπάνω τομείς.

Δείτε σχετικό link εδώ:

http://frehotec.gr/

Αρχική ιστοσελίδας της επιχείρησης Frehotec -Γαβαλάς Α. Νεόφυτος ΜΟΝ ΙΚΕ
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.