...
  • 26 Οκτωβρίου, 2023
  • admin
  • 0

Η ομάδα της Econtent Systems ανέπτυξε την εφαρμογή Santorini Volcano η οποία αποτελεί έναν ψηφιακό ξεναγό που εμπλουτίζει την εμπειρία επισκεπτών στο Εθνικό Γεωλογικό Πάρκο Ηφαιστείου Νέας Καμένης.

Με αυτήν την εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει το εντυπωσιακό ηφαιστειακό εργαστήριο της Νέας Καμένης και να μάθει περισσότερα για την εξέλιξη του μέσα από ενημερωμένο υλικό. Η εφαρμογή προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες για το γεωλογικό ηφαιστειακό μονοπάτι της περιοχής και τα αξιοθέατα που μπορεί να ανακαλύψει ο επισκέπτης.

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει εντυπωσιακές φωτογραφίες, συναρπαστικά βίντεο, ιστορικά αρχεία ηφαιστειακών εκρήξεων, ψηφιακούς χάρτες και πολλά άλλα.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.