...

Η ομάδα της EContent Systems είναι υπερήφανη που ανέλαβε τη δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας του Studio Φωτογραφίας Public Eye. Το www.publiceye.gr αναδεικνύει την εξελιγμένη εκδοχή του στον ψηφιακό χώρο.

Το Public Eye έχει επεκτείνει το πεδίο δραστηριοτήτων του, αφοσιωμένο στη δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου. Πλέον, πέραν από τη φωτογραφία, δημιουργεί animation για αντικείμενα και χώρους, HD Time Lapse videos και ντοκιμαντέρ. Οι τεχνικές καινοτομίες που υιοθετεί επιτρέπουν την απόδοση της πραγματικότητας με εντυπωσιακό τρόπο, προσφέροντας πρωτόγνωρες εμπειρίες στους θεατές.

Επισκεφθείτε το www.publiceye.gr για να εξερευνήσετε τον εντυπωσιακό κόσμο του Public Eye, όπου η δημιουργικότητα συναντά την τεχνολογία και η αισθητική ενώνεται με την καινοτομία. Είναι περισσότερα από ένα Studio Φωτογραφίας, είναι μια εμπειρία Media Creation που σας προσκαλεί να ανακαλύψετε.

Αρχική επίσημης ιστοσελίδας του Studio Φωτογραφίας Public Eye
Κατηγορία: Portfolio της επίσημης ιστοσελίδας του Studio Φωτογραφίας Public Eye
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.