...
  • 26 Οκτωβρίου, 2023
  • admin
  • 0

Το UrbanHype αποτελεί το αποτέλεσμα αφοσίωσης και δεσμευτικής δουλειάς από την ομάδα της Econtent Systems. Πρόκειται για μια κινητή εφαρμογή που αναδεικνύει τη νυχτερινή ζωή και την ψυχαγωγία, προσφέροντας επιλογές για χρήστες που αναζητούν το τέλειο μέρος για έξοδο.

Οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν μέρη βάσει κριτηρίων όπως τοποθεσία, είδος μουσικής και κατηγορία καταστήματος. Επίσης, μπορούν να ενημερωθούν για επερχόμενες εκδηλώσεις και να ανακαλύψουν επώνυμα προϊόντα τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών.

Από την πλευρά τους, τα καταστήματα μπορούν να παρουσιάσουν το προφίλ τους, τα προϊόντα τους, τις επικοινωνιακές πληροφορίες, το προσωπικό τους, τις επερχόμενες εκδηλώσεις και τις προσφορές τους, κάνοντας τα εύκολα προσβάσιμα για τους χρήστες.

Με το UrbanHype, οι ιδιοκτήτες μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στην επωνυμία τους, φέρνοντας τα προϊόντα τους στο προσκήνιο για τους χρήστες που τα αναζητούν.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.